YFU represents an international network of volunteers who give their time and love to this organization every day without asking for anything in return, allowing YFU to grow, and turning “this world into their home”. Many people would question the reason for doing this. Well, these people have not had the opportunity to get to know YFU from the inside. Actually, the best way to understand it is to experience it.

 

Everyone starts volunteering for different reasons. There are those who want more people to experience firsthand what they have done in YFU (whether as a host family or exchange student). While others want to be a simple volunteer by helping the organization grow. But whichever reason has motivated them to volunteer in the first place, what they all have in common is what unites and inspires them to work harder and harder for this organization every day. To those who have been here for a long time, this is called the “YFU Spirit”, that feeling that is difficult to translate into words, regardless of the language.

 

That emotion that can be explained as being part of a family when you arrive at any YFU setting or meeting or feeling affection towards any volunteer, no matter how little you know about them. That emotion that arises when giving a talk at a school or in the media, facilitating an orientation or a Colored Glasses workshop. That is to say, any activity that causes the growth of YFU even if you do your bit. A tiny action can make you feel a great sensation that is as beautiful as inexplicable. The truth is that when we talk about the YFU Spirit, it is difficult to define it because no matter how many years you have been part of YFU, there is always something new that you can learn. There are always incredible things to discover that would inspire you to continue volunteering.

 

The YFU Spirit encompasses many characteristics, but one of the main reasons it inspires me is the values that guide the organization and evoke a feeling of belonging to each volunteer. Even so, the YFU Spirit has to do with experiencing it, without knowing if things are done right or wrong, but always giving your best. In this way, you can see little by little how YFU is getting bigger and bigger every day, thanks to each volunteer.

 

It is because of them that we are who we are. It is due to this spirit that year after year we transform lives, minds, and hearts through intercultural experiences, making the world our home.

 

~ from Cecilia 

 

 

YFU đại diện cho một mạng lưới tình nguyện viên quốc tế dành thời gian và tình yêu của họ cho tổ chức YFU mỗi ngày mà không yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì, xây dựng YFU phát triển và "biến thế giới thành ngôi nhà chung”. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi về lý do làm điều này là gì, có thể thấy những người này chưa có cơ hội tìm hiểu YFU từ sâu bên trong. Thực ra, cách tốt nhất để trả lời được câu hỏi đó là hãy trải nghiệm.

 

Mọi người bắt đầu công việc tình nguyện vì những lý do khác nhau. Có những người muốn có nhiều người hơn được trải nghiệm trực tiếp những gì họ đã làm ở YFU (dù với tư cách là gia đình bản xứ hay sinh viên trao đổi). Trong khi những người khác muốn trở thành một tình nguyện viên chỉ đơn giản bằng cách giúp tổ chức phát triển hơn nữa. Nhưng dù lý do nào đã thúc đẩy họ tham gia tình nguyện ngay từ đầu thì điểm chung của họ đều chính là tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng cho họ làm việc ngày càng chăm chỉ hơn cho tổ chức YFU mỗi ngày. Đối với những người đã ở đây lâu năm, đây được gọi là “Tinh thần YFU”, cảm giác khó diễn tả thành lời, bất kể ngôn ngữ.

 

Cảm xúc đó có thể được giải thích là cảm giác trở thành một phần của một gia đình khi bạn đến bất kỳ ở quốc gia nào hoặc cuộc họp YFU nào hoặc cảm thấy có thiện cảm với bất kỳ tình nguyện viên nào, bất kể bạn biết ít về họ đến mức nào. Cảm xúc đó nảy sinh khi thuyết trình ở trường học hoặc trên các phương tiện truyền thông, tạo điều kiện cho buổi định hướng hoặc hội thảo về Color Glasses. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ hoạt động nào đều giúp sự phát triển của YFU ngay cả khi bạn thực hiện phần việc của mình. Một hành động nhỏ cũng có thể khiến bạn cảm nhận được một cảm giác tuyệt vời đẹp đến mức không thể giải thích được. Sự thật là khi chúng ta nói về Tinh thần YFU, rất khó để định nghĩa nó bởi vì cho dù bạn đã là thành viên của YFU bao nhiêu năm thì vẫn luôn có điều gì đó mới mẻ mà bạn có thể học hỏi. Luôn có những điều đáng kinh ngạc để khám phá sẽ truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục hoạt động tình nguyện.

 

Tinh thần YFU bao gồm nhiều đặc điểm, nhưng một trong những lý do chính khiến nó truyền cảm hứng cho tôi là những giá trị dẫn dắt tổ chức và gợi lên cảm giác thân thuộc của mỗi tình nguyện viên. Mặc dù vậy, "YFU Spirit" liên quan đến những trải nghiệm, không cần biết mọi việc làm đúng hay sai mà luôn nỗ lực hết mình. Bằng cách này, bạn có thể thấy YFU ngày càng lớn mạnh hơn mỗi ngày nhờ vào mỗi tình nguyện viên.

 

Chính nhờ họ mà chúng ta được như vậy. Chính nhờ tinh thần này mà năm này qua năm khác chúng ta biến đổi cuộc sống, tâm trí và trái tim thông qua những trải nghiệm liên văn hóa, biến thế giới thành ngôi nhà chung của chúng ta.

 

~ chia sẻ từ Cecilia 

 

 

Đọc thêm: 
 
 
============================================================
“Sứ mệnh của YFU là nâng cao sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm đối với xã hội thông qua những trao đổi mang tính giáo dục dành cho thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng”
 
Youth For Understanding Vietnam (YFU Vietnam)
Hotline: 090 307 9523
yfu.org – yfuvietnam.org – traodoivanhoa.yfuvietnam.org

Tin tức khác

Phát triển tầm nhìn toàn cầu giữa GĐBT và học sinh trao đổi
Trở thành sinh viên trao đổi đồng nghĩa với đại sứ văn hóa
Mẹo sắp xếp vali đi du học gọn gàng hợp lý
National Pre-Departure Orientation - NPDO Camp 2024
Tìm kiếm Gia đình bảo trợ cho hs Argentina đến VN trao đổi văn hóa
Văn hóa bàn ăn với người phương Tây
Chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi đi du học
Cách xử lý những tình huống thường gặp ở sân bay
Vấn đề về sức khỏe tinh thần khi sử dụng mạng xã hội
Cách hòa nhập với cộng đồng nhanh chóng

Địa chỉ: Số 22 Hoàng Diệu, P. 13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 090 307 9523

Hotline: 090 370 9523

Email: info@yfuvietnam.org

Copyright © 2021 Youth For Understanding Vietnam