YFU Vietnam is glad to become your host country. This is an honor to be the selection for your exchange year.

 

Vietnam is a country in Asia with a coastline of 3,260 km. Our 64 provinces are 64 different attractive traveling destinations with different cultures but the same language. You cannot stay away from our special local food and drinks. Hospitable people here are eager to know about other countries" cultures and pleasure to meet foreigners. Learning in another country, or another continent will let you compare the two different education systems, and teaching styles depending on different cultures. Being an exchange student of our country, you will experience living with your cozy host families, attending to a new school, learning a new language, meeting new native friends, and traveling to new destinations.

 

We are always ready to support you whenever you need us. Your enjoyment of the exchange year in Vietnam is our pleasure. This welcome letter is written with our enthusiasm and love to provide some useful basic information about our beloved country. Read and share this welcome letter with your parents before your arrival in Vietnam.

 

'We are looking forward to seeing you.
'Warm regards,

Dzung Kim Do.

National Director YFU Vietnam

 

Đọc thêm: 
============================================================
“Sứ mệnh của YFU là nâng cao sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm đối với xã hội thông qua những trao đổi mang tính giáo dục dành cho thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng”
 
Youth For Understanding Vietnam (YFU Vietnam)
Hotline: 090 307 9523
yfu.org – yfuvietnam.org – traodoivanhoa.yfuvietnam.org

Tin tức khác

Lưu ý khi định hướng nghề nghiệp cho tương lai
Cách tìm kiếm niềm đam mê trong cuộc sống
Trưởng thành hơn khi đi du học trao đổi văn hóa
Đi du học trao đổi để trở thành công dân toàn cầu năng động
Đi du học trao đổi để phát triển bản thân trong việc giải quyết xung đột
Rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân
Tầm quan trọng của việc duy trì kỷ luật bản thân
Những điều thú vị về đất nước Ý
Thói quen ngại giao tiếp và cách khắc phục
Một năm trao đổi là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời

Địa chỉ: Số 22 Hoàng Diệu, P. 13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 090 307 9523

Hotline: 090 370 9523

Email: info@yfuvietnam.org

Copyright © 2021 Youth For Understanding Vietnam